Simsiz Led iş çyrasy

 • Urun 15W LED yşyk çyrasy we çyrasy

  Urun 15W LED yşyk çyrasy we çyrasy

  Gaýtadan zarýad berilýän simsiz LED iş çyrasy, Max1600 LM göçme iş suw joşmasy, 14-21V litiý ion batareýasy, simsiz gural batareýasy adapter öwrüji çyrasy.

  Aşakdaky 7 batareýa markasy bilen gabat gelýär we 4 kombinasiýa bar:

  1.Makita üçin;ULE05MK

  2. DeWalt, Milwaukee üçin;ULE05DM

  3. BOSCH üçin;ULE05BS

  4. Gara we deker, STANLEY, Porter kabeli üçin;ULE05BD

 • Urun 60W simsiz göçme batareýa bilen işleýän iş çyrasy Magnit bilen birikdirilip bilner

  Urun 60W simsiz göçme batareýa bilen işleýän iş çyrasy Magnit bilen birikdirilip bilner

  Gaýtadan zarýad berilýän simsiz LED iş çyrasy, 3000 LM göçme iş suw joşmasy, 14-21V litiý ion batareýasy, simsiz gural batareýasy adapter öwrüji çyrasy.

 • Urun 10W simsiz göçme batareýa bilen işleýän LED iş çyrasy

  Urun 10W simsiz göçme batareýa bilen işleýän LED iş çyrasy

  Gaýtadan zarýad berilýän simsiz LED iş çyrasy,1200LM göçme iş suw joşmasy, gabat gelýärPgurallar 14-21V Lityum ion batareýasy, simsiz gural batareýasy adapter öwrüji çyrasy.

  Aşakdaky 7 batareýa markasy bilen gabat gelýär we 4 kombinasiýa bar:

 • Urun 20W simsiz göçme batareýa bilen işleýän iş çyrasy

  Urun 20W simsiz göçme batareýa bilen işleýän iş çyrasy

  Bu, biz tarapyndan döredilen kämilleşdirilen täze önüm.Amazonda satylan öňki wersiýa bilen deňeşdirilende, funksiýada we gurluşda käbir optimizasiýa edildi:

  1. Gabat gelýän batareýa görnüşleri başga: Amazonda köne wersiýa diňe Makita / Dewalt / Black & Decker / Porter / Stanly / Ryobi bilen gabat gelýär, bu batareýalar Bosch / Milwaukee bilen gabat gelmeýär;täze wersiýa köne Amazon wersiýasy esasynda Bosch / Milwaukee / Craftsman batareýalarynyň markalaryna laýyk gelýär;

  2. Amazon-yň köne wersiýasy Ryobi batareýalaryny ulananda, diňe Makita batareýalary ulanylyp bilner, şol bir wagtyň özünde Bosch / Milwaukee / Dewalt / Black & Decker / Porter / Stanly markalarynyň hiç birini ulanyp bolmaz we täze wersiýasy Ryobi / Craftsman ulananda ýokardaky markalaryň islendik birini ulanyp biler, sebäbi batareýa tagtasyny çalyşmak çeýe.

 • Urun 18W simsiz göçme batareýa bilen işleýän iş çyrasy

  Urun 18W simsiz göçme batareýa bilen işleýän iş çyrasy

  Işleýän çyranyň ýagty akymy 1600-2000lm, göz bilen ulanmak has amatly we işe täsir etmeýär.Göçme dizaýn, aňsatlyk bilen daşap bolýar.Tekiz ýere ýerleşdirilip bilner.Çeňňek açylýar we iş ýeriňiziň ýagty bolmagyny üpjün etmek üçin howada asylýar.