Göçme simsiz janköýer

  • “LED” çyrasy bilen “Urun” göçme batareýa bilen işleýän janköýer

    “LED” çyrasy bilen “Urun” göçme batareýa bilen işleýän janköýer

    Makita / Bosch / Dewalt / Milwaukee batareýalaryna laýyk gelýän Urun simsiz batareýa bilen işleýän fan, simli adapteriň zarýad bermegini goldap biler. Bu janköýeriň ýokarsy, kitap okamak we içerde we açyk yşyklandyryş üçin ulanyp boljak LED çyralary bilen üpjün edilendir. salkyn şemal we ajaýyp yşyklandyryş tejribesini gazanmak.

    UFA01Bir wagtyň özünde energiýa üpjün etmek üçin şol bir markanyň iki dürli marka gural batareýasyny goldap biler.Şeýle hem bir batareýa bilen işledilende ulanylyp bilner we daşarda has uzak wagtlap ulanylyp bilner. Bir wagtyň özünde bir ýa-da dürli markanyň iki gural batareýasy bilen işledilip bilner ýa-da bir gural bilen işledilip bilner. batareýa.

    UFA02birneme ýeňil we ýaşyl görnüşi birneme täze görünýär.Dürli marka gurallaryň ýekeje batareýasyny goldap biler we batareýa interfeýsini erkin çalşyp bolar, işlemek gaty amatly we ýönekeý.