Dyson Milwaukee batareýa adapteri Milwaukee 18V litiý batareýasyny Dyson V6 haýwan seriýasyna mutlak motosikl kellesi inçe SV04 öwüriň

Gysga düşündiriş:

Milwaukee 18V litiý batareýasy üçin Dyson V6 batareýa adapteri, Dyson V6 batareýasyna öwrülen, Dyson V6 seriýaly haýwan mutlak tozan sorujy bilen işleýär. Milwaukee 18 wolty Dyson V6 SV03 SV04 SV05 SV06 SV07 SV09 DC58 DC59 DC61 DC6 DC6 tozan sorujylar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

element bahasy
Model MIL18V6
Marka URUN
Gelip çykan ýeri Hytaýyň Guangdong welaýaty
Giriş naprýa .eniýesi 21.6V
Çykyş naprýa .eniýesi 21.6V
Haryt görnüşi Batareýa öwrüji
Funksiýa

Milwaukee 18V litiý batareýasy üçin batareýa adapteri Dyson V6 tozan sorujysyna öwrülýär

Şeýle hem, Dyson V6 tozan sorujy üçin aşakdaky batareýa adapter modelleri bar. Hyzmatdaşlyk üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.V6 seriýasyna gabat gelýär:
Gabat gelýär
V6 seriýasy
Makita 18V batareýa
MT18V6
DeWalt 20V batareýa
DW20V6
Milwaukee 18V batareýasy
MIL18V6
Bosch 18V batareýasy
BOS18V6
Gara we deker, Porter kabeli, Stenli 18V batareýa
BPS18V6

1. 【Öwüriji Mil Milwaukee 18 wolty Dyson V6 SV03 SV04 SV05 SV06 SV07 SV09 DC58 DC59 DC61 DC72 DC74 DC62 we ş.m. V6 seriýaly tozan sorujylara laýyk gelýär.(V6 Vac. Uums üçin, V7 V8 V10 V11 DC31 üçin däl).

2. 【V6 Adapter operasiýasy install Gurmak we aýyrmak aňsat, diňe V6 batareýa adapterini Dyson V6 simsiz tozan sorujy bazasyna salyň, soňra Milwaukee 18 wolt litiý-ion batareýasyna süýşüriň, adatça batareýany zarýad beriň, zerurlyk ýok adapteri we tozan sorujyny aýyrmak üçin (Bellik: V6 adapter batareýany zarýad berip bilmez).

3. sales Satuwdan soň ýokary hilli hyzmat】 30 günlük gaýdyp gelmek we alyş-çalyş etmek, 180 gün kepillik, biz indi dost, haýsydyr bir mesele bar bolsa göni ýüz tutuň, men muny çözmäge kömek ederin.(V6 batareýa adapteri bilen, öýde Milwauke 18V Li-Ion batareýasy bar bolsa, V6 vakuumyňyz üçin güýçlendiriji we batareýa satyn almaly dälsiňiz.)

4. 【Akylly gorag ulgamy】 Bu V6 adapteri FCC RoHS we CE howpsuzlyk synag standartlaryna laýyk gelýär;berk dizaýn, ABS ýokary hilli material, gysga utgaşma goragy, tok goragy, naprýatageeniýe goragy we pes energiýa sarp edilişi bilen, bu batareýa adapteri wakuum gulplaryny batareýa bilen berk goýup biler, gowşamaz, süýşmez we çydam edip biler ynamly işlemäge mümkinçilik berýän ýokary temperatura.

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň