Urun 18V 3.0Ah 4.0Ah 5.0Ah 6.0Ah batareýany çalyşmak Bosch 18V litiý batareýasy

Gysga düşündiriş:

Urun 18V 3.0Ah 4.0Ah 5.0Ah 6.0Ah batareýany çalyşmak Bosch 18V litiý batareýasy Bosch Bosch 18V litiý batareýa gurallary üçin amatly, bu seriýaly batareýa Bosch 18V batareýa litiý batareýasy 609 batareýa 609G batareýa 618 batareýa 618G batareýa 619G batareýa 622 batareýa 620.


Önümiň jikme-jigi

Bahalaryň sanawy

Haryt bellikleri

Hünär çalşygy:

Bosch BAT609 、 BAT609G 、 BAT618 、 BAT618G 、 BAT619 、 BAT619G 、 BAT610G

Bosch 2607336169, 2607336170, 2607336236, 2607336235, 2607336091, 2607336092 üçin ulanylýar.

Gabat gelýän modeller:

Bosch 18 Wolt simsiz litiý Ion guraly

Bosch 17618、17618-01、24618-01、25618、25618-01、25618-02、26618、26618-01

Bosch 3601H61S10、36618-02、37618、37618-01 、 BSH180 、 CAG180-01 、 CAG180B

Bosch CCS180 、 CCS180B 、 CCS180K 、 CFL180 、 CFL180B 、 CRS180 、 CRS180B üçin ulanylýar

Bosch Bosch CRS180K 、 DDS180-01 、 DDS180-03 、 DGSH-181 、 DGSH181 、 DGSH181K

Bosch FHN180 、 GBH 、 18V-LI GDR 、 18V-LI GDR 、 18V-LIS 、 GDR 、 18V-LIMF 、 GDS 、 18V-LI GHO 、 18V-LI GKS

Bosch Bosch 18V-LI GSA, 18V-LI GSB, 18V-LI GSB, 18VE-2-LI, GSB, 18V-2-LI GSB, 18V-LIN GSR, 18V-LI üçin ulanylýar

Bosch GSR, 18VE-2-LI GSR, 18V-2-LI GSR, 18V-LIN GSR, 18V-LINH GST

Bosch 18V-LIH GWS, 18V-LI HDB180, HDS180-03, HTH181-01 üçin ulanylýar

Bosch HTH182-01 、 IWH181-01 、 IWHT180-01 、 IWHT181-01 、 JSH180 üçin ulanylýar

Bosch JSH180-01 、 RHH180 、 RHS181-01 、 RHS181K we ş.m. ulanylýar.

Esasy parametrler:

Model UR-BOS1830B UR-BOS1840B UR-BOS1850B UR-BOS1860B
Marka URUN URUN URUN URUN
Zarýad beriş naprýa .eniýesi 18V 18V 18V 18V
Toky doldurmak 3000mAh 4000mAh 5000mAh 6000mAh
Batareýanyň güýji 54Wh 72 sag 90Wh 108 sag
Agram 600g 600g 600g 600g
Önümiň ululygy 11.5 * 7.5 * 6 CM 11.5 * 7.5 * 6 CM 11.5 * 7.5 * 6 CM 11.5 * 7.5 * 6 CM
Gaplamak ölçegi 13 * 9 * 9 CM 13 * 9 * 9 CM 13 * 9 * 9 CM 13 * 9 * 9 CM
Haryt görnüşi Lityum Ion batareýasy Lityum Ion batareýasy Lityum Ion batareýasy Lityum Ion batareýasy
Ulanylýan çäk Gural batareýasy Gural batareýasy Gural batareýasy Gural batareýasy

Üstünlik beýany:

1.Bu ýerde 3.0Ah 4.0 Ah 5.0 Ah 6.0 Ah ýa-da has ýokary kuwwatly önümler |Naprýa: eniýe: 18V |Batareýanyň görnüşi: Lityum batareýa.Bu gural batareýasynyň ýadyň täsiri, zäherli we zyýanly maddalar, ýokary tok akymynyň kuwwaty, ýokary energiýa dykyzlygy we uzak ömri ýok.

2. Bosch BAT609 BAT609G BAT618 BAT618G BAT619 BAT619G 2607336235 üçin hünär çalyşmagy Bosch OEM batareýasynyň standartlaryna doly laýyk gelýär.

3. Bosch simsiz türgenleşiklerde, sürüjilerde, penjelerde, gözeneklerde, çyralarda we beýleki güýç gurallarynda giňden ulanylýar. Bosch 18V gurallaryna laýyk gelýär: 17618, 17618-01, 24618-01, 25618-01, 25618-02, 26618, 26618- 01, 3601H61S10, 36618-02, 37 618, 37618-01, BSH180, CAG180-01, CCS180, CCS180B, CCS180K, CFL180, CFL180B, CRS180B, CRS180K, DDS180-01, DDS180-03, DGSH-181 FHN180, HDS180-03, HTH181-01, HTH182-01, IWH181-01, IWHT180-01, IWHT181-01, JSH180-01, PB360S, RHH180-01.

4. Batareýanyň görkezijisi ulanyjylara zarýad derejesine gözegçilik etmegi, galan iş wagtyny görkezmegi we iş wagtyny azaltmagy aňsatlaşdyrýar.Gapdaldaky LED paneliň batareýany näçe zarýad alýandygyny görüp bilersiňiz.

5. Howpsuzlyk dizaýny, batareýa bilen üpjün edilen ýüki iki esse köpeltmek, aşa zarýad bermegiň, aşa zarýad bermegiň, aşa köp zarýad bermegiň öňüni almak, çalt zarýad bermegi goldamak, durnukly naprýa .eniýe zynjyry, ýadyň täsiri ýok.

6. Önümlerimiziň hemmesi öndürijiler tarapyndan OEM önümleriniň aýratynlyklaryna gabat gelmek we ondan ýokary bolmak üçin synagdan geçirilýär.30 günlük yzyna gaýtarmak we 12 aýlyk kynçylyksyz çalyşmak.Professional we dostlukly müşderi hyzmaty size hödürlener.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Haryt modeli Bahasy (USD / PC)
  UR-BOS1830B 21.66
  UR-BOS1840B 22.859375
  UR-BOS1850B 34.890625
  UR-BOS1860B 43.3125

  Inderatlatma: Önümi tölegden soň wagtynda alyp bilmezligiňiziň öňüni almak üçin, tölegden öň transport bahasy barada maglumat almak üçin onlaýn müşderi hyzmatyna ýüz tutuň we eltiş telefon belgisini, salgysyny we e-poçta salgysyny we ş.m. goýuň. bir iş gününiň dowamynda size jogap berer, sag boluň.

  Salgy bahasy: 21.66-43.31 (USD / PC)

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň