Üstünlikleri

artykmaçlyk
artykmaç galyp
artykmaçlyk1

Batareýa öýjükleri

Elektrik gurallarynda ulanylýan öýjükler esasan Ni-MH we Li-iondyr. Ikisinde-de ýerimiz üçin amatly, daşky gurşaw ýok. Batareýany zarýad bermek / zarýad bermek we işlemek üçin ökde PCB / BMS bilen. Göçme güýç gurallarynda giňden ulanylýar. , simsiz buraw, elektrik çekiç, elektrik arassalaýjy we beýleki durmuş goşundylary. Hytaýa berilýän Içerki litiý ion batareýasynyň sikliniň ömri ýokary akymly tok akymynda getirilen öýjük ýaly uzak däl. Biz LG / Samsung we beýleki belli markalary kabul edýäris. Öz teklipiňiz bar bolsa, bize habar beriň.

Güýç guralynyň batareýa çipleri

PCB-ler Holding öndürijilerimiz tarapyndan öndürilýär. Iň ýokary çykaryş tizligi, Elmydama işsiz ýagdaýda PCB iň möhüm komponent diýmekdir. Şonuň üçin IC, MOS we IR Japanaponiýadan import edilmegini talap etdik. Çig mal biz tarapyndan satyn alynýar we ýygnalýar / Holding öndürijimiz tarapyndan çap edildi.

Güýç gurallary Batareýa kassasy

Dürli güýç gurallary batareýasyna we LED çyrasy, fan, inwertor we ş.m. ýaly önüm galyplaryna millionlarça ýuana maýa goýduk. Şol bir wagtyň özünde, belli markalaryň ornuny tutup biljek batareýalary, adapterleri we zarýad berijileri taýýarladyk we öndürdik. Makita, Bosch, Dewalt, B&D, Milwaukee, Hünärmen, Ryobi, Irobot, Daýson we ş.m. Şonuň üçin uly paýlaýjy bolsaňyz, bize habar beriň. Biz size iň bäsdeşlik bahasyny hödürläris. Ora-da güýç guralyny ýygnamak isleseňiz batareýany özüňiz, size korpus, kompýuter we batareýa öýjüklerini hem berip bileris.

Her bir komponent gaty möhüm rol oýnaýar, hiline gözegçilik etmek we zerur paketleri ýygnamak üçin elmydama iň uly synanyşyk ederis.

Şahadatnamalar 

Modelshli modellerde MSDS / LVD / EMC hasabaty bar. Bölekleýin önümlerde UN38.3 / CE hasabaty bar, käbir şahadatnamalar zerur bolsa, maňa habar beriň we biz munuň üçin ýüz tutarys. Galp şahadatnama bermeýäris.